Số lần ghé thăm

14/12/2012

Cần sửa đổi căn bản Luật đất đai theo hướng: Hãy để người nông dân suy nghĩ trên mảnh đất của họ!


Những bất cập của Luật đất đai cần nhanh chóng sửa đổi qua phiên tòa xét xử vụ án hành chính của những người dân đất Phật Chùa Hương.

10/12/2012

Luật đất đai cần sửa đổi theo hướng bảo vệ quyền lợi cho người nông dân


Khoản 2 điều 42 Luật đất đai năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2010 quy định: “ Người bị thu hồi đất loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi”.

08/12/2012

Câu chuyện pháp luật


Một  tòa án ở Áo đã ra quyết định trả lại 63 ngàn euro bị đánh cắp 19 năm trước cho kẻ trộm số tiền này từ một ngân hàng với lý do là không ai muốn nhận lại số tiền đó.