Số lần ghé thăm

14/05/2013

Luật đất đai cần sửa đổi căn bản theo hướng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với hộ nông dân cá thể


* Khốc liệt khiếu kiện hành chính của người dân đất Phật Chùa Hương tại giai đoạn phúc thẩm 

* Dự thảo Luật đất đai năm 2013 cần quy định "hồi tố" (hiệu lực trở về trước) đối với đối tượng người nông dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp