Số lần ghé thăm

07/02/2012

Cuộc đời và số phận của 1 nữ hoàng

Lời mở đầu:
Từ kinh nghiệm đấu tranh đòi bình quyền với nam giới từ thời xa xưa đến nay cho thấy, phụ nữ là một nửa nhân loại (trên thực tế trong 1 cộng đồng dân cư phụ nữ bao giờ cũng chiếm một số cụ thể từ 51-52%), nhưng bao giờ cũng chịu phần thua thiệt hơn so với nửa thế giới đàn ông còn lại.